Reînnoirea certificatului SSL LetsEncrypt folosind certbot

La momentul actual un certificat SSL (Secure Sockets Layer) este indispensabil pentru orice site web indiferent de cât de mic sau mare este numărul zilnic de vizitatori. Aceste certificate creează o conexiune criptată între server și dispozitivul de pe care este accesată o pagină web. Astfel, datele dumneavoastră sunt protejate împotriva “spionajului” iar datele de card sau alte informații sensibile nu pot fi accesate și utilizate.

Certbot este una dintre cele mai populare aplicații pentru:

  • Obținerea unui certificat SSL LetsEncrypt și instalarea lui pe un server
  • Reînnoirea unui certificat SSL LetsEncrypt
  • Stergerea unui certificat SSL LetsEncrypt

Comanda pentru reînnoirea certificatului este:
certbot --force-renewal

sau pentru a reînnoi doar pentru anumite domenii:
certbot --force-renewal -d domain-name-1-here,domain-name-2-here


Pentru mai multe informații, puteți găsi aici documentația certbot sau puteți folosi următoarea comandă:
certbot --help
certbot --help all


## căutarea opțiunii de reînnoire utilizând comenzile grep sau egrep ##

certbot --help all | grep -i force
certbot --help all | egrep -i 'renewal|force'

Cunoștiințele au fost folositoare?
Partajează